Loading...

Üretimde, verimlilik, karlılık ve düşük işletme masraflarının azami dengesini içeren Operasyonel Verimliliğin, Çevre bilinci ve insan sağlığının önemi ile eşdeğerde olduğu günümüzde; Zararlı sanayi atıklarının önlenmesi ve üretim dinamikleri daha bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla üretim prosesleri sırasında modern filtrasyon sistemlerinin kurulması oldukça önemlidir.

Hava ile taşınan tozların tutulması sonucu emisyonun önlenmesi ve/veya tozların sisteme geri kazandırılması, modern torbalı filtreler ile artık oldukça verimli seviyelere ulaşmıştır. Birçok farklı sıcaklık ve kimyasal dayanım seviyelerinde çalışabilen filtre kumaşları özel kimyasal uygulamalar veya ePTFE membran uygulamaları ile çok ince tozları da sorunsuzca filtreler seviyelere ulaşmışlardır.

Filtrasyonun temel amacı olan aşağıdaki maddeler ve daha fazlası yeni nesil filtre torba kumaşları ile kolayca ulaşılan sonuçları ifade etmektedir.

■ Oluşan tozların partiküllerin tutulması,

■ Tozun etkili biçimde üründen veya ürün olarak ayrılması,

■ Dogal dengeye verilen zararın en aza indirilmesi,
■ Saglıklı bir çalışma ortamının yaratılması,

■ Ekonomik degeri olan malzemenin işlenmek için tekrar sisteme geri kazandırılması…
Polipropilen, termo-plastik bir polimerdir. Monomer propilen’in polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karsı yüksek derecede dirençlidir.

Düşük sıcaklık filtrasyon keçesi sınıfındaki kumaşlar, 90oC’ye kadar kuru sıcaklıklarda yüksek kimyasal ve termal dayanım ile çalışabilirler ve oldukça uzun çalışma süreleri arz ederler.

Bu elyaftan üretilen ‘’strainer (süzek)’’ keçeler, gıda, içecek, kimya vb. sektörlerde, sıvı-katı ayırımı proseslerinde de yoğunlukla kullanılırlar. 1-200µ aralığında keçeler mevcuttur.

Çeşitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...
Akrilik elyaf, akrilonitril maddesinin polimerizasyon ürünü olup yapay elyaflar arasında yüne en çok benzeyenidir. Akrilik elyaf, kimyasal yapısında en az %85 oranında akrilonitril içerir. Akrilik %100 olarak kullanılabildiği gibi, değişik hammaddeler ile karışım olarak kullanıma da uygundur.

Akrilik, Endüstriyel filtrasyonda genelde Homo-polimer ürünleri ifade eder. Koşulların daha uygun daha az zorlayıcı ve fiyatın öncül oldugu durumlarda az miktarda Ko-polimer formunun da kullanımı vardır. Sanayi proseslerinde kullanımı uygun olan Homo-polimer akriliğin, diğer akrilik türlerine göre geliştirilmiş özellikleri:

■ Yüksek mukavemet
■ Düşük çekim
■ Kimyasallara karşı mükemmel dayanım
■ Isıya karşı dayanıklılık
■ Mükemmel hidroliz dayanımı
■ Yüksek Modulus
■ 130°C’ye kadar olan sıcaklıklarda uzun süre çalışmaya uygunluk

Yapısal olarak güçsüz mekanik dayanımı olan elyafın, mekanik stresin yoğun olduğu sistemlerde kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bu mekanik zafiyet, polyester elyafıyla yapılan karışımlarıyla aşılmaya çalışılabilir.

Çesitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...

Filtrasyon keçelerinin doğal yalıtkan olmaları nedeniyle, elyaflara eklenen anti-statik elyaflar ve/veya anti-statik iç dokularla, filtrasyon kumaşlarına Anti-statik özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Anti-statik Özellik bölümüne bakınız...
Polyester, sentetik polimerlerin bir kategorisidir. Daha özel bir tanımlama ile ana bağları içinde ester fonksiyonel grupları içeren yoğuşma polimeridir. Birçok polyester türü olmasına rağmen, polyester genel olarak tüm polietilen tereftalat ve polikarbonat içeren sentetik polyesterlere ait geniş bir aileyi belirtir.

Endüstriyel filtrasyonda polyesterler, toz toplama için kullanışlı, etkin maliyet oranına sahip ve en yaygın kullanılan iğneli filtre keçeleridir. Kimyasal özellikleri sayesinde, aşınmaya karşı dayanıklıdır, 150oC’ye kadar sıcaklıklarda çalışabilir ve genel asitler, solventler ve oksidanlara karşı iyi bir dirence sahiptirler.

Polyesterin tek gerçek zayıflığı neme karsı cevabıdır. Yüksek sıcaklıklarda nem, polyester liflerinin yıkımına ve onların temel bileşenlerine geri dönmelerine neden olabilir.

Çeşitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...

Filtrasyon keçelerinin dogal yalıtkan olmaları nedeniyle, elyaflara eklenen anti-statik elyaflar ve/veya anti-statik iç dokularla, filtrasyon kumaşlarına Anti-statik özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Anti-statik Özellik bölümüne bakınız...
PPS (poli fenilen sülift), sülfit ile bağlı aromatik halkalardan oluşmuş organik polimerdir. Endüstriyel filtrasyon için üretilen sentetik elyaf formları, kimyasal ataklara ve sıcaklığa karşı yüksek derecede mukavemeti ile karakterizedir. PPS endüstriyel kullanımı olan bir yüksek performans termo-plastik’tir.

Nemin sebep olabileceği hidrolize karsı ‘’mükemmel’’ direnç gösterirler. Bununla birlikte asit ve alkalilerin oluşturabileceği kimyasal ataklara karşı da ‘’mükemmel’’ direnç gösterme yeteneğine sahiptirler. PPS kumaşların, filtrasyon sitemlerinde kullanımlarında, O2, NO2 gazlarının ve brom elementinin varlığı ise dikkat edilmesi gereken faktörleri oluştururlar. 140°C’ ve üzeri sıcaklıklarda, O2 ve NO2 gazlarının varlığı ve oranı arttıkça, kumaşın yapısal özelliklerini korumadaki direnci azalacak ve dolayısıyla azalan filtre torbası ömrü gözlemlenecektir.

Çesitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...

Filtrasyon keçelerinin doğal yalıtkan olmaları nedeniyle, elyaflara eklenen anti-statik elyaflar ve/veya anti-statik iç dokularla, filtrasyon kumaşlarına Anti-statik özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Anti-statik Özellik bölümüne bakınız...
Aramid terimi “aromatic polyamid” in kısaltılmışıdır. Aramid lifler yüksek performanslı yapay sentetik elyaflardır. Aramidlerin molekülleri, katı polimer zincirleri tarafından güçlü hidrojen bağları ile bağlanarak karakterize olmuştur. Aromatik yapı, zincirinin katılığını artırdığı için erimezler. Bu yüzden aramidler çözeltiden elde edilirler.

Elyafın bu non-circular yapısından ötürü oluşan daha fazla toz tutma yüzeyleri, meta aramid’den üretilmiş kumaşlara daha fazla toz toplama yeteneği kazandırır. Meta aramid filtre kumaşları, kimyasal yapılarından ötürü yüksek sıcaklıklarda (220°C’ye kadar) çalışma yeteneğine sahiptir. Ancak kendi gurubundaki diğer polimer gibi neme karşı duyarlılığı mevcuttur. Yüksek sıcaklılarda mevcut nem oranlarına bağlı olarak, kimyasal özelliklerinde kayıplar görülebilir.

Orijinal elyaf DuPont tarafından üretilen Nomex© olarak bilinir. Bununla beraber günümüzde benzer kimyasal özelliklerle üretilen birçok Aramid elyafı mevcuttur ve genelleme olarak ‘’Aramid’’ olarak isimlendirilirler.

Çeşitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...

Filtrasyon keçelerinin dogal yalıtkan olmaları nedeniyle, elyaflara eklenen anti-statik elyaflar ve/veya anti-statik iç dokularla, filtrasyon kumaşlarına Anti-statik özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Anti-statik Özellik bölümüne bakınız...
Polyimid,’’ imid’’ monomerlerinin polimer yapısını ifade eder. Çoğunlukla termo-stabilitesi nedeniyle aromatik türü kullanılır.

Evonik tarafından üretilen P84© olarak da bilinen elyaf, kuru koşullarda 250°C’ye kadar çalışabilen bir yüksek sıcaklık elyafıdır. Üç loblu özel elyaf yapısıyla, üstün toz tutma kapasitesine sahiptir.

Üst düzey, kimyasal ve termal dayanıma sahiptir. Kimyasal ve termal dayanım değerleri, filtrasyon keçeleri sınıflanmasında sadece PTFE kumaşlar tarafından geçilebilen elyafın kullanımında okside edici NO2 gibi gazların mevcudiyetine ve yüksek sıcaklıklarda nem varlığına dikkat edilmelidir.

Çeşitli Kimyasal Uygulamalar ile su ve yağ itici özellikler, toz toplama etkinliğini arttırıcı özellikler ve yanma ve kıvılcıma dayanımı arttırıcı özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kimyasal Uygulamalar bölümüne bakınız...

Filtrasyon keçelerinin doğal yalıtkan olmaları nedeniyle, elyaflara eklenen anti-statik elyaflar ve/veya anti-statik iç dokularla, filtrasyon kumaşlarına Anti-statik özellikler kazandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Anti-statik Özellik bölümüne bakınız...
Teflon ticari adıyla da anılan, politetrafloroetilen (PTFE) , florlanmış etilen polimeri olan bir politetrafloroetilendir. Bir termoplastik floropolimerdir. Flor atomlarıyla doymuş uzun ve düz bir karbon zincirinden meydana gelmiş moleküler yapı, atomlar arasındaki kuvvetli bağlar sebebiyle oldukça inert özelliklere sahiptir. Sıcaklığa, kimyevî maddelere, neme, elektrik atlamasına (dielektrik), sürtünmeye dayanıklı olan Teflon hiçbir maddeye yapışmaz, sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinkinden küçüktür.

Endüstriyel filtrasyon keçelerinde nihai kumaş seçimidir. Yüksek kimyasal ve termal dayanımı ve nerdeyse inert yapısıyla 260°C’ye kadar sıcaklıklarda güvenle kullanılabilir.
Sıvılardan katı partiküllerin ayrıştırılması ve/veya arıtılması gereken proseslere sahip işletmelerde, üretimin birçok aşamasında kullanılan suyun geri kazanılması, proses sonucu oluşan zararlı atıklar içeren sıvıların arıtılması ve sıvıyla taşınan değerli ürün ve/veya yarı ürünlerin ayrılması, hem ekonomik açıdan hem de çevreyi korumak adına son derece önemlidir.

İşletmelerin arıtma ve üretim tesislerinde, bu amaçlara ulaşmak için Filtre presler, Belt presler tercih edilirler. Filtre Presler sayesinde, işletmeler suyu büyük ölçüde geri kazanmakta, ayrıca atık çamuru da istenilen kurulukta tahliye ederek çevreye zararı asgariye indirmektedirler.

Doğru ve kaliteli filtre bezleri, arıtma tesisinin verimini arttırdığı gibi, işletme maliyetlerinin düşmesini, kullanılan suyun kalitesinin artmasını da sağlarlar. Bunun doğal sonucu olarak elde edilen ürün kalitesinde artış elde edilir.

Bu noktada, Filtre Pres bezi seçimi, kaliteli ürün elde etmek, verimli arıtma sağlamak ve operasyonel maliyetleri düşürmek açısından en kritik noktayı oluşturur. Doğru ve istenilen kalitede Filtre Pres bezleri tüm bu kazanımları elde etmek için anahtar konumundadır.
Sıvı süzme işlemlerinde kullanılan bu torbalar, çoğunlukla polyester, naylon ve polipropilen kumaşlardan imal edilirler. Aramid ve diğer keçelerden de üretilmis torbalar, ürün gamındadır ancak kullanımları oldukça azdır.

Çogunlukla spesifik filtrelerde kullanılan bu keçe türünün, uygulanacağı prosese göre özel ihtiyaçları olabilir. Gıda ve boya sektörleri için, çevre ve sağlık değerlerini karşılamak adına silikonsuz ve leke veya hata içermeyen kumaşlar kullanmaktayız.

Ürünler iç dokulu ve iç dokusuz olarak üretilmektedir.


Arıtma, susuzlaştırma, katı madde ayırımı gibi amaçlarla uygun filtrelerde kullanılırlar. Yaygın olarak polipropilen, polyester, naylon, polyamid ve pamuk ipliklerinden üretilirler.

Kullanılacağı prosese göre atkı ve çözgü iplik yapısıyla karakterize mukavemet değerleri, hava geçirgenlikleri ve dokuma çesitleri ulaşılması arzu edilen filtrasyon verimini belirler.

Saten, Özel saten, Düz, Twill tarzlarında dokunabilirler ve her bir dokuma türüyle elde edilmiş kumaş, farklı özellikler arz eder. Uygun dokuma kek uzaklaştırma kolaylığından, ince maddelerin tutulumuna kadar tüm sistem verilerini etkiler.

En az iplik ve dokuma stili kadar önemli olan, kalender, ışıl işlem vb. yüzey işlemleri de, filtre pres bezinin verimi ve performansı üstünde doğrudan etkilidir.

Filtre-pres , filtre-belt ve larox-belt filtre bezleri oldukça geniş bir ürün gamına yayılmışlardır. Uygulanacağı prosese uygun bez seçimi oldukça önemlidir ve pek çok değişkene bağlıdır.

Uygun bez seçimi için lütfen teknik destek talep ediniz …


Çeşitli filtre sistemlerinde kullanılan filtre-pres plakaları, katı-sıvı ayrımını yapan filtre bezlerine destek ve taşıyıcılık sağlarlar. Chamber, membran ve çerçeve/plaka çesitleri, farklı özellikleriyle kullanılacakları prosese göre farklı faydalar sağlarlar. Plakalar çoğunlukla %100 polipropilen maddeden imal edilirler. Plakanın kalitesi, plakanın kendisinin ve üzerinde taşıdığı filtre bezinin; Uzun ömürlü, Dayanıklı, Aşınmaya karsı dirençli ve yüksek operasyonel verimli olmasına direkt etki eder.

Plakalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen teknik destek talep ediniz.


Filterteks®, teknik bilgisi ve yıllara dayanan saha tecrübeleriyle, 30 yılı aşkın süredir kendi üretimi ve patentli, Havalı Oluk Bantları ile sanayimize hizmet vermektedir. Kaliteli hammadde kullanımı ve kendine özgü dokuma stilleri ile Filterteks® Havalı Oluk Bantları, uzun ömür, sorunsuz hava akışı ve kolay temizlenebilme sağlarlar. Standart ürün gamının yanı sıra, talep edilen kalınlık ve hava geçirgenliklerinde ‘’size özel çözümler’’ üretmekteyiz.

Kullanılacak uygulamanın yapısına uygun olarak, arzu edilen hava geçirgenliği ve mukavemet değerlerinde dokuma yapmak mümkündür. Havalı Oluk Bantlarında, atkı ve çözgü dokuma ipliği olarak Stapel ve Multifilament ipliklerin kullanımı mümkündür. Filterteks®, kendi üretimi olan Havalı Oluk Bantlarında, aksi bir talep olmadıkça, bu ürün gamının en kaliteli, dayanıklı ve verimli üretimi olan çözgü: Multifilament ve atkı: stapel dokumaları kullanmaktadır. Havalı oluk bantları, 4mm - 10mm kalınlık aralığında ve -60oC – 300oC sıcaklıklarda çalışabilecek özelliklerde üretilebilirler.

Bantlar, Polyester (PES), Meta aramid (MA) ve Para aramid (K) ipliklerden üretilmektedir. Statik elektriklenmenin sorun olduğu uygulamalarda, bantlara, anti-statik özellikler kazandırılabilmektedir. Polyester (PES) Havalı Oluk Bantları, kimyasallara karşı oldukça dirençlidirler. Ancak nem, asit ve alkali varlığında devamlılıkları azalır. 150oC sıcaklılara kadar sorunsuzca çalışırlar. Meta aramid (MA) ve Para aramid (K) Havalı oluk bantları, yüksek sıcaklıklarda çalışılan uygulamalar için uygundurlar. Sırasıyla 220oC ve 260oC sıcaklıklarda çalışabilirler. Para aramid’ler (K), Meta aramid’ lere (MA) göre, hidrolize karsı daha dirençlidirler.Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karısımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çeşitli şekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamaşırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyaflarından ile bunların karışımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.
Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karışımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çesitli şekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamasırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyaflarından ile bunların karışımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.


Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karışımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çeşitli şekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamaşırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyafları ile bunların karışımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.


Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karışımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çeşitli şekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamaşırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyafları ile bunların karışımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.


Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karışımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çeşitli şekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamaşırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyafları ile bunların karısımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.


Tekstil, çamaşırhane, ütü, deri, alüminyum ve gıda gibi muhtelif sektörlerde ve bu sektörlerin üretimlerinin doğal parçası birçok makinede kullanılan, polyester, aramid, polyamid ve yün elyafları ve bunların karışımlarından elde edilen Endüstriyel Keçeler için Filterteks yıllara dayanan bilgisi ve ürün gamıyla hizmet vermektedir.

Sanfor keçeleri, çesitli sekillerde imal edilen örgü kumaşların sanforlama işlemleri için kullanılan Sanfor makinalarında kullanılan keçelerdir. Sanfor keçeleri Aramid, Polyamid ve Yün elyaflar ile bunların karışımlarından imal edilebilirler. Sıcak ve basınç yardımıyla desen basan makinelerde kullanılan bu Transfer keçeleri çoğunlukla aramid elyafından imal edilirler. Çeşitli kumaşların ütülenmesinde ve laminasyon işlemlerinde de kullanımları vardır. Çok farklı sektörlerde kullanılan, çamaşırhane makinelerinin özel keçeleri olan Çamasırhane keçeleri, polyester, aramid ve yün elyafları ile bunların karışımlarından imal edilebilirler.

Sonsuz dokuma, sonsuz dokuma bisküvi keçeleri gibi birçok farklı uygulama için farklı kimyasal uygulama ve ebatlarla sunulan gıda sektörü keçeleri, polyester ve yün elyaflarından üretilirler.

Her türlü endüstriyel keçe ihtiyacınız için lütfen bilgi ve destek isteyiniz.


Kompakt Filtre Elemanları olan kartuş filtreler, pileli formu ile benzer boyutlu filtre torbalarına oranla 2-3 kat daha fazla filtrasyon alanı sunarlar. Filtre ekipmanının boyutlarının sorun teskil ettiği uygulamalar için idealdirler. Bu tip filtreler, üstün toz toplama yetenekleri, esnek üst kapama flansları, devamlı bağlı pileli keçeleri ve jet-pulse silkelemeye uygunlukları ile filtrasyon için iyi bir alternatif olustururlar.Özellikler ve Yararları■ 2-3 kat daha fazla filtrasyon alanı

■ Uzun kullanım süreleri

■ Yüksek toz toplama yeteneği

■ Basit ve hızlı yükleme


Kartuş filtreler 1.600 mm uzunluğa kadar ve 15 m² filtre alanı sağlayacak kadar boyutlarda mevcuttur. İhtiyaca göre filtre elemanlarının temiz veya kirli gaz tarafından montajı mümkündür.

ÖZELLİKLER

Filtre kumaşları: İğneli keçe, Standart non-woven

Özel uygulamalar ve özellikleri: ePTFE-membranlı, anti-statik, kıvılcım önleyici, nem veya yağ itici, mikro emprenyeli

IFA sınıfları: L, M, H

Filtre sınıflaması: DIN EN 779 (İri ve ince tozlar için)

Filtre sınıflaması: EN 1882-1 -H13


AVANTAJLARI

Panel / düz filtrelerinin avantajları:

■ Boyut ve şekillerde çesitlilik mümkündür.

■ Kompakt ve düz - az yer kaplarlar.

■ Yüksek filtre alanı - Yüksek toz yüklenme kapasitesi

■ Rijit gövde- Verimli Tozsuzlaştırma

■ Ventüri tarzı başlık bölümü, Ayrı ve geniş hava akış kanalları

■ Jet-pulse ile en uygun çalışma

■ Düşük basınç farkı - Düşük enerji tüketimi

■ Ortalamanın üzerinde çalışma ömrü - Düşük bakım maliyetleri

■ Kolay değiştirme (Kullanışlı ve kafessiz)Filtrasyon birçok bileşene bağlı total bir prosesdir. Bu işlemin son ve en kritik halkası olan filtre torba ve bezleriyle birlikte onların çalışma ortamını ifade eden filtrenin kendisi ve filtreyi oluşturan destek kafesleri, ventüriler, valfler ve kelepçeler de aynı derecede öneme haizdir. Filterteks, çözüm ortağınız olarak size filtreyi oluşturan tüm ekipmanların tedarikinde de destek vermektedir.
’Jet pulse’’ filtre torbalarının, kullanıldıkları işlemlerde, uzun süre optimum çalışma performans ve ömür verebilmeleri, onları destekleyen ‘’Destek Kafeslerin’’ kalite ve uygunluğu ile direkt ilişkilidir. Destek kafesin, torbaya, tozların yüzeyden verimli bir şekilde uzaklaştırılacağı hareketlere izin verecek şekilde adapte olması ve torbada mekanik streslerle oluşabilecek yırtılmaları engelleyecek şekilde, torbanın hareketlerini kısıtlaması elzemdir. Mekanik devamlılığın sağlanması için, ‘’Keçe’’ veya ‘’Dokuma’’ olarak üretilmiş kumaşlar farklı destek seviyelerine ihtiyaç duyarlar. Asağıdaki bilgiler, silindir tip kafeslerin tasarımına rehberlik etmesi için, Filterteks’in tecrübelerine dayanılarak her iki tip kumaş için hazırlanmıştır. *Kullanılması önerilen kafes materyali, gaz kosullarına bağlıdır. Kafesin kullanılacağı uygulamalara bağlı olarak tavsiye edilebilir.

Genel öneriler
■ Korozyona ugramış kafesleri kullanmayınız
■ Eğik, kırık/eğik dikey teller ve/veya halkalar içeren kafesleri kullanmayınız.
■ Kaynaklar tüm yüzeylerde çapaksız ve yumuşak olmalıdır.
■ Alt kapak kenarları, mümkünse içe doğru kıvrılmalıdır.
■ Venturiler havayı uniform yönlendirecek şekilde birleştirilmeli ve lokalize torba abrazyonuna sebebiyet verebilecek delikler içermemelidir.
■ Asgari tek kalınlığı: 3-4 mm
■ Mühendislik özellik: Uzunluk: +0 – 1⁄4”; Çap: : +0 – 1⁄32”
■ Halka kaynakları dikey tellerin arkasında kalmalıdır ve düzgün yüzey içermelidir.
■ Taban çapı, kafes tel çapını aşmamalıdır. Tercihen 5 mm az olmalıdır.
■ Taban kapağının, kafes tel çapından dar oldugu durumlarda, ilk yatay halka filtre torba destegine (eğer var ise) uygun yerlestirilmelidir.

Kafes yanağı ve/veya ayna (saç) desteği, kafesin torbayı uzunlamasına paralel desteklemesi için kafese dik monte edilmelidir. Esnek çember (R/C) başlıklı sistemlerde, esnek çember baslığın sızdırmazlık özelliklerini koruması için, kafes ağırlığı ayna/saç tarafından taşınacak şekilde tasarım yapılmalıdır.


Close

%100 PTFE polimer reçineden üretilirler. Kimyasal olarak soy (inert)‘durlar ve termal olarak 325 °C’ye kadar stabildirler. Membran, cm2’de ortalama 100.000.000’nun üzerinde por (gözenek) içerir. Üzerine uygulandıkları, jet pulse, ters hava ve kartuş filtre toz toplama sistemlerinde kullanılmak için üretilmiş; dokuma, dokuma olmayan polimer ve keçe kumaşlarına, termal olarak bağlanırlar.

- Essiz bir mikro yapı - Etkin gözenek boyutları - 100.000.000 gözenek/cm2’yi aşan yüksek porosite - İki boyutlu yapı - Su itici özellik - Kimyasallara karşı tepkisiz - -150 ile +287 °C arasında çalışma kabiliyeti

Membran, filtrasyona başlamak için, operasyondan önce veya operasyon sırasında toz keki tabakası oluşumuna ihtiyaç duymayan, kendi birincil toz keki tabakası görevini üstlenen, yüzey filtrasyon materyalidir. Membranlar, taşıyıcı kumaşların içine toz penetrasyonunu engelleyerek ve toz keki tabakası oluşumu kısıtlayarak, taşıyıcı kumaşların maddesel bütünlüklerini korurlar. Bu özellikleri sayesinde de optimum hava akımı ve stabil bir basınç düşüşü ve uzun torba ömrü sağlarlar. Geliştirilmiş mikropor Yapıları sayesinde mikron altı tozları bile tutma yeteneğine sahip membranlar, bu özellikleri sayesinde, öngörülebilir ürün yakalama performansı artısı ve düşük emisyon değerlerinin oluşmasına olanak tanırlar. PTFE polimer reçineden elde edilmiş oldukları ve toz keki tabakası oluşumunu kısıtladıklarından, yüzeyden toz toplama kapasitesini ciddi seviyede arttırırlar. Bu sayede düşük basınçlarla silkeleme yapılmasına, düşük fan gücüyle toz emişine olanak verirler ki bu da yüksek seviyede enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.

- azaltılmış basınç düşüşü - yüksek hava akımı - yüksek üretim hacmi - düşük güç tüketimi - değişken hızlı fan motorları ile güç tasarrufu - düşük, basınçlı hava tüketimi - uzun torba ömrü
İğneli keçelerin, teknik özelliklerini korumak ve performanslarını arttırmak amacıyla birçok kimyasal emprenye uygulaması mevcuttur.

LR5 Filterteks ‘’LR5’’ kodu ile karakterize, bu en yaygın, standart kimyasal uygulama, su ve yagın keçe dokusuna girişini engellemek için dizayn edilmiştir. Üretiminden sonra, keçenin polimer bileşiğe tam olarak daldırılmasıyla uygulanan bu işlem sonrasında, keçeyi oluşturan her bir elyaf (fiber) ince bir polimer tabakasıyla kaplanmıs olur. Bunun sonucunda sıvıların keçe elyafı yerine polimer kimyasalla temas etmesi sağlanır. Bu uygulama sayesinde, keçeye, abrazyon ve su etkilerine karşı kalıcı bir direnç kazandırılmış olur. İşlem, esas itibariyle, tüm keçe türlerine uygulanabilir. Uygulamanın başlıca önemli iki faydası vardır. Keçenin kendisi su itici hale gelir ki bu tasıyıcı dokuya nem nüfuzunu engeller. İkinci olarak da tozda, yakıttan, yağdan veya sudan olması muhtemel ıslaklık itilir ki bu da böylesi durumların varlığında oluşması muhtemel torba tıkanmalarını engeller.

CR1 Filterteks ‘’CR1’’ kodu ile karakterize bu kimyasal uygulama, teknik olarak ‘’LR5’’ uygulamasının gelişmiş bir versiyonunu, bir adım ilerisini içerir. Daha gelişmiş bir su ve yağ itici özellik ile birlikte gaz akısı sonucu oluşacak kimyasal ataklara karşı da filtre kumaşının direncinin arttırılması hedeflenmiştir. Uygulama sonrası su ve yağ itici özellikte artış sağlanır ve buna ek olarak kimyasallardan oluşacak etkilerle filtre kumaşının taşıdığı özellikleri kaybetme süresinde gecikme, dolayısıyla torba ömründe artma sağlanacaktır. Tıpkı ‘’LR5’’ uygulamasında olduğu gibi, üretiminden sonra, keçenin polimer bileşiğe tam olarak daldırılmasıyla uygulanan bu işlem sonrasında, keçeyi oluşturan her bir elyaf (fiber) ince bir florokarbon tabakasıyla kaplanmış olur. Bunun sonucunda sıvıların keçe elyafı yerine polimer kimyasalla temas etmesi sağlanır. Farkı ise çok daha detaylı ve ince bir uygulama sonucu, elyafın etrafında olusmuş polimer tabakasının daha kuvvetli ve etkili olmasıdır. LR5 ve CR1 uygulamalarında benzer kimyasal polimerler kullanıldığından, benzer hidro-statik cevaplar verirler (‘’LR5’’ 25 cm, ‘’CR1’’ 30 cm). Hidro-statik özelliklerde ‘’CR1’’ uygulamasının artı performansı, polimer ile kaplanmış elyafın, kaplama metoduna ve derinliğine bağlı olarak, yüzey enerjisinde elde edilen modifikasyondan elde edilir.

DR7 Uygulama, yapışkan tozların keçe yüzeyinden uzaklaştırılmasını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Birçok toz tipinin doğasında, keçe yüzeyinden nüfuz ederek, keçenin tıkanmasına sebebiyet verecek adesiv (yapışkan) özellikler mevcuttur. Uygulama, bu eğilimi azaltır ve tozların yüzeyden kolayca uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Birçok filtrasyon keçe kumaşına uygulanabilir.

DR8 Uygulama, yapışkan tozların keçe yüzeyinden uzaklaştırılmasını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Birçok toz tipinin doğasında, keçe yüzeyinden nüfuz ederek, keçenin tıkanmasına sebebiyet verecek adesiv (yapışkan) özellikler mevcuttur. Bu uygulama, bu eğilimi azaltır ve tozların yüzeyden kolayca uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Birçok filtrasyon keçe kumaşına uygulanabilir.

MW & MW2 Filtre emisyon seviyelerinin düşürülmesini amaçlayarak geliştirilmiş bu uygulamalar, keçe yüzeyine polimer köpük uygulanması metoduyla gerçekleştirilirler. MW çoğunlukla silkeleme sistemli filtrelerde kullanılırken, MW2, jet-pulse sistemler için özeldir. Çoğunlukla polyester keçelere uygulanırlar.
Birçok toz statik elektrik üretme eğilimindedir. Bu statik elektrik, filtre kumaşlarının yalıtkan özellikleri nedeniyle, filtre sistemlerinde yoğun olarak birikerek yanıcı ve/veya patlayıcı riskler oluşturur. Kömür/Un gibi tozların filtrasyonu esnasında torbalı filtrelerde statik elektriklenme sorunu, gerek iş emniyeti bakımından, gerek torbaların performansı bakımından önemlidir.

Statik elektriklenme, ürün akışını engelleyen veya tozun filtre torbasından ayrılmasını zorlaştıran bir sorun olmasının çok daha ötesinde, gaz ortamının patlamaya elverişli olduğu durumlarda, tutuşturucu işlevi görebilir. Statik elektriklenmenin oluştuğu yerde birikmiş elektrik enerjisi vardır. Eğer filtre sistemini oluşturan malzemeler (Filtre torbaları dahil) kötü elektrik iletkenleri ise biriken statik elektrik, olustugu yerde kalma egilimi gösterir. Eger toz ve filtre torbası zıt yüklenirse, toz filtre torbası yüzeyine yapışır ve silkeleme ile de uzaklaştırılamaz. Bu da filtre torbalarının performansını etkiler. Kömür tozu tutan filtrelerde CO yani patlamaya hazır bir gaz bulunur ve statik elektriklenmeden dolayı olusacak kıvılcım, patlama ve yangına yol açabilir. Polyester, Akrilik ve Polyamid (PES,PAC,PA) gibi standart liflerin triboelektrik serilerine göre karışımlarından imal edilen filtre keçeleri, yukarıda bahsedilen kriterlerde anti-statik özellik taşımazlar. Çünkü iletken olmayan lifler statik elektriği yeterli hızda ve miktarda toprağa aktaramazlar. Dolayısıyla statik havuzları oluşmasına engel olamazlar. Bununla birlikte, torbalar statik elektrik yüklenemediğinden dolayı torbanın kendisi kıvılcıma sebep olmaz.

Filtre sistemlerinde statik elektriklenme toz partiküllerinin birbiriyle veya ekipman sathı ile yaptıkları çarpışma ve sürtünme hareketleri sonucunda oluşur. Yüklenmiş¸ toz zerreciklerinin yalıtkan yüzeyler üzerinde yerleşmesi, ‘’statik’’ havuzu olarak tabir edilen statik elektrik yüklü alanlar meydana getirir. Bu şekilde ortaya çıkan statik elektrik yüklenme sorunu, kullanılan filtre torbasının iletkenlik görevi üstlenerek elektrik yükünü toprak hattına vermesi ile önlenebilir. Anti-statik filtre keçeleri ihtiva etikleri iletken lifler ve/veya iç dokular sayesinde statik elektriği hem yüzeyleri hem de derinlikleri doğrultusunda iletme kabiliyetine sahiptir. Yoğun olarak kullanılan malzeme, üstüm kimyasal ve termal dayanım, tüm elyaflara uygulanabilirliği ve yüksek iletim değerleri nedeniyle Paslanmaz Çelik Izgaralardır. AB ülkeleri ve ABD’de, statik elektrik tehlikesi olan filtre sistemlerinde kullanılan filtre kumaşlarının, yüzey dirençlerinin 108 °C veya altında bir değerde olması şartı aranır. Tekstil ürünlerindeki elektrik direnci DIN53.345-EN13.463/1 değerlerine göre test edilir.


Hava ile taşınan tozların büyük bir kısmı, hammaddenin ocaktan çıkarılması için yapılan kazı ve madencilik çalışmaları sırasında ve hammaddenin işlenmesi için yapılan ezme, yanma prosesleri, soğutma, öğütme, depolama ve paketleme sırasında üretilirler. Oluşan emisyonlar, atmosfere, salınmadan önce, proses havasının toz filtrasyonu için filtre torbalarına yönlendirildiği kapalı sistemlerle kontrol edilebilirler. Toplanan toz, üretim işlemlerine devam etmek için kullanılabileceği gibi, diğer ürünlere karıştırılmak veya atık olarak stoklanmak üzere de değerlendirilebilir. Filtre torbalarından oluşan filtrasyon sistemlerinde toz, içinde tasındığı hava akımından, yüklü hava akımının bazı tip porozlu materyallerden geçirilmesi sırasında, toz partiküllerinin yüzeyde tutulması metodu ile ayrıştırılır. Filtreler, partikülleri ayırmak için bir bariyer gibi hareket ederek verimli bir toz ayırma sağlayan kumaşların, düşük bir miktarından ya da binlerce metrekaresinden oluşabilirler. Bu nedenle, filtrasyon işleminde dikkate alınması gereken birçok faktör arasında, en önemlilerinden biri, seçilen filtre materyalinin, gazların geçmesine izin verirken, katı parçacıkları ayrıştırma yeteneğine sahip olmasıdır. Fırın ve Değirmen kaynaklı toz emisyonları, yüksek çıkış bacalarının da kullanımıyla, oldukça geniş alanlar üzerine etki edebilirler. Bu etki, sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, ürün kaybını da ifade edecektir. Bunun içindir ki filtre sistemlerinde kullanılan filtre torbaları, emisyon değerleri açısından sınırlandırıcı çevre kurallarını sağlamada başarılı olmalıdırlar. İstenilen çevre emisyon değerleri ve ürün toplama yetkinliği ancak verimli ve etkili filtre torbaları ile sağlanabilecektir.

Filtre torbası seçimi belirleyen faktörler;

Sıcaklık;

Torba seçimi yaparken, dikkate alınması gereken önemli faktörler içinde, gaz dağılımı ne olursa olsun, şüphesiz ki en önemli faktör sıcaklıktır. Filtrasyon uygulamaları alt iki gruba ayrılırlar: Düşük sıcaklık filtrasyonu; ortam sıcaklığına yakın sıcaklıklarda çalışan, değirmen, öğütme, karıştırma ve paketleme gibi prosesleri ifade eder. Yüksek sıcaklık filtrasyonu; ısının indüklendiği ya da prosesin bir parçası olduğu kazanlar, fırınlar ve kurutucuların olduğu uygulamaları ifade eder.

Gazlar ve Kimyasallar;

Filtre kumaşının; asitlerin, alkalilerin, solventlerin ve oksitleyici maddelerin, operasyon sıcaklığındaki seviyelerinde, bozulmaya ve yıpranmaya karşı direnme yeteneği değerlendirilmelidir.

Nem;

Öngörülen sıcaklık ve nem seviyelerinde, filtre torbasının hidrolize direnci değerlendirilmelidir.

Boyutsal kararlılık;

Filtre kumaşının, beklenen sıcaklık ve gaz koşullarında büzülme ve germe kuvvetlerine karşı mukavemeti değerlendirilmelidir.

Filtre ünitesi tipi;

Temizleme yöntemi ve basınç, filtre torbasının yapısı ve kafes dizaynı ayrı ayrı göz önüne alınmalıdır.

Güçlendirme & İyileştirme için;

Mevcut uygulama geçmişi araştırılmalıdır.Filterteks olarak, işletmeleriniz için size özel çözümlerin, ancak teknik incelemelere bağlı elde edilmiş verilerin analitik olarak değerlendirilmesiyle elde edileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, gerek yerinde yapılan teknik incelemelerin tecrübemiz ve çözüm ortaklarımızla beraber degerlendirilmesiyle gerekse filtrasyon ürünlerinin çok yönlü testleriyle elde edilen verileri inceleyerek raporluyoruz. Test çalışmaları, bünyemizde mevcut laboratuvar imkânları ve yurt içi ve yurt dışı çözüm ortaklarımızın teknik imkânlarıyla birleştirilerek yürütülmektedir. Günümüzde mevcut test cihazları ile kullanılmamış veya sistemde çalışmış ürünler, ağırlık, hava geçirgenliği, kopma ve gerilme mukavemetleri vb. birçok teknik veri açısından değerlendirilebilmektedir.

Taramalı elektron mikroskobu ile her elyaf ve toz partikülü görüntülenebilir. Bu da bize binlerce odaklı büyütmeleri, filtre ortamını incelemek için kullanmak olanağı sağlar. Bu ortam kesitlerinin incelenmesi bize, tozun dokulara nüfuzunu, uygulanan kimyasal uygulamaları, elyaf dengelerini ve keçe yapılarını değerlendirme olanağı sağlar. ‘’ Differential Scanning Calorimetry’’, ‘’ Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy’’, ‘’VDIRR‘’ gibi test metotları ile elyafların kimyasal yapılarını, erime noktası dirençlerini, keçe içindeki oranlarını ve bunun gibi pek çok ince detayı kaydetmek mümkündür. Materyal test istekleriniz için lütfen teknik destek formunu doldurarak gönderiniz ve ilgili numunenizi İstanbul ofis adresine iletiniz.

Hakkımızdahakkımızda

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER..

Filterteks,
Filtre ve Keçe Sanayi A.Ş.

Filterteks, Filtre ve Keçe Sanayi A.Ş.; Endüstriyel Tekstil ve Filtrasyon alanında etkin hizmetleriyle, size özel çözümler sunar. 14 000 m2 alanda kurulu, 5000 m2'si kapalı alandan olusan fabrikamızda ve İstanbul Güngören'deki merkez ofisimizde size filtrasyonun her alanında hizmet vermek üzere çalışmaktayız. Filtrasyon konusundaki 35 yıllık bilgi birikimimizi daha etkin sunabilmek için dünyanın önde gelen firmalarıyla işbirligine girdik. Kendi üretimimiz ve ithal ürünlerimizle alışılagelmiş ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. Sürekli değişen ve gelişen teknolojilerle, filtrasyon, artık hem çevreye duyarlı hem de verimi arttırıcı uygulamaları beraber içermektedir. Size özel çözümlerle, probleminiz olduğunda çözüm ortağınız olarak yanınızda çalışmak bizlere gurur verecektir.

HAKKIMIZDA

HABERLERHaberler

BİZDEN HABERLER
01.05.2014 / Filterteks, Spora destek

Filterteks A.Ş, Oyak Adana Çimento fabrikası voleybolcularına başarılar ve keyifli maçlar diler...

01.01.2014 / Filterteks Sıvı Filtrasyonu

Filterteks A.Ş, sıvı filtrasyon ürün gamını ve kapasitesini yeni makine yatırımı ve arttırılmış personel ile genişletiyor. Kendi üretimi olan kumaşlar ve uluslararası bağlantıları ile Filterteks A.Ş, maden, mermer, seramik, arıtma gibi sektörlerin devamlı ihtiyacı olan filterpres, Larox belt ve belt pres bezlerinde size özel çözümler üretiyor. Tamamı CE sertifikalı ürünlerimiz hizmetinize sunuluyor.
Konu ile ilgili bilgi için lütfen teknik destek bölümünden, orhan@filterteks.com adresinden veya +905544968192 no’lu telefondan Orhan Selçuk Doğancan ile temasa geçiniz…

01.01.2014 / Filterteks Havalı Bant bezleri

Filterteks A.Ş, Havalı Bant Bezi üretim kapasitesini yeni makine yatırımı ile genişletiyor. Kendi üretimi olan Havalı Bant bezlerini Türkiye pazarına 35 yılı aşkın süredir sunan Filterteks A.Ş, patentli üretim olan ürünlerini Polyester, Meta Aramid ve Para Aramid olarak ihraç etmenin gururunu yaşıyor. Konu ile ilgili bilgi için lütfen teknik destek bölümünden ya da filterteks@filterteks.com adresinden temasa geçiniz…

01.01.2014 / Filterteks Kartuş Filtreler

Filterteks A.Ş, uluslararası Filterteks A.Ş temsilcileri, Frankfurt/Almanya’da düzenlenen Techtextile 2013 fuarına katılacaklardır. Uluslararası ortaklıkları ile ürün gamına TÜV sertifikalı özel üretim, yüksek kaliteli kartuş filtreleri ekliyor. Birçok sektörde, az kullanım alanına gereksinimleri, üstün toz toplama yetenekleri ve kolay kullanımları nedeniyle tercih edilen kompakt filtreleri özel kalite skalası ile sizlere sunuyoruz.

11.10.2013 / AUCBM Filterteks Ortadogu

Filterteks A.Ş temsilcileri, The 18th Arab Union for Cement and Building Materials (AUCBM) Conference and Exhibition fuarına katılacaklardır. Filterteks A.Ş temsilcileri, Ürdün’ de 11.11.2013-13.11.2013 tarihleri arasında Bin Talal Convention Centre in Jordan (King Hussein Bin Talal Convention Centre Dead Sea, Jordan) adresinde düzenlenecek olan The 18th Arab Union for Cement and Building Materials (AUCBM) Conference and Exhibition fuarına katılacaklardır.
Her yıl düzenlenen fuar, inşaat ve çimento sektörünün Ortadoğu’daki önemli buluşma adreslerindendir.

01.10.2013 / TÇMB Teknik Semineri Antalya Türkiye

Filterteks A.Ş, 12. TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisinde 6 no’lu stantta sizlerle olacaktır. Filterteks A.Ş, Antalya ’da 08.10.2013-10.10.2013 tarihleri arasında Gloria Golf Resort otelde düzenlenecek olan 12. TÇMB Uluslarası Teknik Seminer ve Sergisinde 6 no’lu stantda sizlerle olacaktır. İki yılda bir düzenlenen Türk çimento sektörünün bu en önemli buluşmasında sizlere ürünlerimiz ve teknik bilgimizle destek olmak için her zamanki gibi yerimizi alacağız.
Fuarda ürünlerinin Türkiye temsilcisi olduğumuz Andrew Webron Ltd. Teknik Müdürleri Mr. Callum Baxendale de aramızda olacaktır. Pazarlama Müdürümüz Mustafa Şabanoğlu ve Teknik Pazarlama sorumlumuz Abdullah Göğebakan kıymetli ziyaretlerinizi bekliyorlar. Temasa geçmek için lütfen not ediniz. Eposta: mustafa@filterteks.com filterteks.com Telefon: +905558541806

01.06.2013 / Techtextile Filterteks

Filterteks A.Ş temsilcileri, Frankfurt’ta 11.06.2013-13.06.2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Techtextile 2013 fuarına katılacaklardır. İki yılda bir düzenlenen fuar, teknik tekstil ürünleri ve gelişmelerini takip etmek için dünyadaki sayılı buluşmalar arasındadır.
Kıymetli müşterilerimizle buluşmak ve sektöre ait yenilikleri takip etmek adına Pazarlama Müdürümüz Mustafa Şabanoğlu fuarda bulunacaktır. Kendisiyle iletişime geçmek için lütfen not ediniz. Eposta: mustafa@filterteks.com Telefon: +905558541806

İLETİŞİMiletişim

BİZE ULAŞIN

Merkez Ofis

ADRES:
Sanayi Mahallesi Çağlayan Sokak 19/1 34165 - Güngören / İstanbul

TELEFON:
+90 (212) 554 29 04 pbx
+90 (212) 554 29 06 fax

E-POSTA:
filterteks@filterteks.com


Fabrika

ADRES:
Orta Öçekli San. Böl. Yavuz Selim Mah. Mehmetçik Cad. No: 4 37300 - Tosya / Kastamonu

TELEFON:
+90 (366) 313 79 61 pbx
+90 (366) 313 82 73 fax

E_POSTA:
filterteks@filterteks.com

TEKNİK DESTEK teknik destek

TEKNİK DESTEK